Ortofoto Askim Spydeberg Hobøl CIR 2018

Datasett

Ortofoto har samme geometriske egenskaper som et kart og kan knyttes til et referansesystem. Ortofoto er inndelt i ulike ortofotostandarder egnet til forskjellige formål. Ortofoto «infrarødt» er opptak der en av fargekanalene er erstattet med opptak i det nærinfrarøde området, og bildene er spesielt egnet til vegetasjonskartlegging. Bakkeoppløsning varierer fra 0,1 m – 0,5 m. Nøyaktighet varierer fra ± 0,35 – 2 m.

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.01.2019 03:31:29

Bruksområde

"Infrarødt" egner seg spesielt til vegetasjonskartlegging. Som kilde for datafangst, eller som utgangspunkt for analyse av endringer. Dataene kan benyttes alene eller sammen med andre digitale kartdata.

Inspire tema: Ortofoto

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
Brukbar
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert