Hydroelectric power system - facilities and network WMS

Service

Definition: Tjenesten inneholder elementene i overføringsnettet(regional- og sentralnett): høyspentlinjer, master og stolper, transformatorstasjoner og sjøkabler. Områdekonsesjonær/everksområde viser forsyningsområdene til landets everk/nettselskap. Everket har konsesjon til å bygge og drive distribusjonsnett i sitt everksområde, og har tilknytningsplikt i dette området. Everksområder var tidligere en del av WMS-tjenesten "Kraftanlegg" som ble avsluttet 01.01.16.

Updated: 03.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable