Hydrology - catchment areas WMS

Service

Definition: REGINE (REGIster for NEdbørfelt) inneholder nedbørfelt for hele landet. Nedbørfeltene er digitalisert fra kart i målestokk 1:50 000. I REGINE er alle elver med oppstrøms elvelengde større enn 10 km inndelt. Tilsvarende er innsjøer større enn 1km2 inndelt. REGINE er også inndelt ved inntakspunkt for vannkraftverk og ved tilhørende vannveier(tunneller).Temaene vassdragsområde, nedbørfelt til hav og sidenedbørfelt er basert på minste-enhetene i REGINE(REGINE-enhet). Hver enkelt REGINE-enhet har et vassdragsnummer som muliggjør uttak av data på ulike nivåer, samt gjør det mulig å kjøre oppstrømsanalyser.

Updated: 03.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable