Nature types - Naturbase WMS

Service

Definition: Tjenesten viser naturtypelokaliteter på land og i ferskvann, kartlagt etter DN-håndbok 13.

Updated: 06.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable