Miljødirektoratet Inspire atom feed

Service

Definition: Nedlasting av Inspire datasett fra Miljødirektoratet

Updated: 06.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
useable
Metadata in search service
good
Service status
deficient