Mattilsynet - Vannverk inntakspunkter

Service

Definition: Viser omtrentlig plassering av inntakspunktene til et utvalg vannverk. Eier av vannverket er ansvarlig for at koordinatene og øvrig informasjon er riktig. Punktene forsvinner fra skjermbildet når målestokken blir bedre enn 1:50.000. Dette gjøres for å skjerme mot for detaljert stedfesting. Punkter ute i Nordsjøen angir inntak av sjøvann for produksjon av drikkevann til de enkelte installasjonene på kontinentalsokkelen, dvs til petroleumsvirkomheten.

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Food Safety Authority

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable