Mattilsynet - Innsjø drikkevannforekomster

Service

Definition: Viser innsjøer definert som vannforekomster i arbeid etter vannforskriften, og som samtidig benyttes for produksjon av drikkevann. Eventuelle analyseresultater er fra 2017 og viser kvaliteten på vannet i sjøen.

Updated: 06.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Food Safety Authority
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable