Mattilsynet - Grunnvannsforekomster

Service

Definition: Viser forekomster av grunnvann definert av NGU, og som defineres som grunnvannsforekomster i arbeid etter vannforskriften. Flere av disse benyttes for uttak av vann til produksjon av drikkevann.

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Food Safety Authority

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable