Matrikkelen Enkel WMS

Service

Tjenesten viser enkelt eiendomskart basert på daglig uttrekk fra Matrikkelen (Geonorge distribusjonsløsning). Skiller ikke mellom ulike matrikkelenhetstyper. Viser ikke anleggsprojeksjonsflater (anleggseiendom, volumer over/under bakken). Skiller ikke på god eller dårlig stedfestingsnøyaktighet. Viser hjelpelinjer stiplet. Inneholder også adressepunkt.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/1/2020 3:34:54 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable