Matrikkelen - Eiendomskart Teig WFS

Service

Tjenesten leverer datasettet "Matrikkelen - Eiendomskart Teig" på GML-format i henhold til WFS-standarden. Datagrunnlaget er et uttrekk fra "Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister» og det oppdateres daglig. Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli lenger. Mangler egenskapene matrikkelenhetstype, avklarteEiere og punktfeste (boolsk) som ligger i produktspesifikasjonen "Matrikkelen - Eiendomskart Teig". Disse egenskapene blir generert til fil-/base-leveransene. Buer leveres som LineString/Kurve.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/22/2020 3:35:41 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable