Matrikkelen - Adresse WFS

Service

Tjenesten leverer datasettet "Matrikkelen-Adresse" på GML-format i henhold til WFS-standarden. Datasettet har normalt 10 minutts forsinket oppdatering av endringer fra «Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister». Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli lenger.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/22/2020 3:35:41 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable