Måleserie

Datasett

NVEs base over hydrologiske målestasjoner med angivelse av hver stasjon sine ulike typer måleserier. Egenskapsdata er bla. målestasjonennavn/nr., gruppe (vannstand/vannføring, tilsig, grunnvann/markvann/teledyp, sediment/materialtransport, snø, is/vanntemp./saltholdighet, met.data, annet), type, dato for målestart/slutt

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:04

Bruksområde

NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Inspire tema: Hydrografi

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert