INSPIRE Transport Network Water WMS

Service

Definition: Farled og biled i henhold til europeisk spesifikasjon; Inspire Transport network. Tjenesten inneholder data i lagene PortNode, WaterwayLink og WaterwayNode.

Updated: 02.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Service

Type: WMS-tjeneste

Service type view

Inspire tema Transport networks

Requests: 0

Network service: Yes

Sds: No

Url:

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable