INSPIRE Administrative Basemap

Datasett

This service has been created for the ELF project and contains E(uro)B(oundary)M(ap) modified by IGNF (Institut géographique Nasjonale Francais). The service has only been made available to the ELF showcase application and can be accessed there.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:33:04

Bruksområde

Illustrations.

Inspire tema: Administrative enheter

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert