Lakes database WMS

Service

Tjenesten inneholder kartlagene Dybdekart, Innsjødatabase og Kommunefordelt innsjø. Innsjødatabasen inneholder alle innsjøer som har fått tildelt løpenummer (nasjonal referanse).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 1/26/2020 3:38:11 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable