Lakes database WMS

Service

Definition: Tjenesten inneholder kartlagene Dybdekart, Innsjødatabase og Kommunefordelt innsjø.\\nInnsjødatabasen inneholder alle innsjøer som har fått tildelt løpenummer (nasjonal referanse).

Updated: 27.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable