Emissions - industrial facilities WMS

Service

Definition: Tjenesten omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene. Dataene fremskaffes gjennom bedriftenes egenrapportering, jfr. krav i utslippstillatelsen om årlig rapportering av utslipp og avfall fra bedriftenes virksomhet.

Updated: 24.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable