Hydrological data - metering stations WMS

Service

Definition: Tjenesten inneholder 5 datasett. I karttjenesten vises målestasjoner som punkter. I tillegg symboliseres de ulike målestasjonene etter status, dvs. om målestasjonene har en tilhørende sanntids-, aktiv- eller nedlagt måleserie. For alle statusklassene symboliseres de ulike måleparametre for den aktuelle målestasjonen. \\nFor hver målestasjon er det også definert polygoner som representerer lokalt og totalt nedbørfelt.\\nMålestasjonens totalnedbørfelt er totalt nedbørfelt oppstrøms fra målestasjonen. Lokalt nedbørfelt er arealet oppstrøms til første oppstrøms beliggende målestasjon. \\nTjenesten inneholder også data om avrenning; isolinjer for normalperiodene 1930-1960 og 1961-1990, samt årsavrenning som punkter(1961-1990).\\n .

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable