Hav og is - sjøiskonsentrasjon

Dataset

Viser sjøis-konsentrasjon for Arktiske og Antarktiske havområder. Produktet er globalt og automatisk generert og er produsert . Baserer seg på satellittdata fra passive mikrobølgesatellitter og leveres daglig i en horisontal oppløsning på 10 km i en polarstereografisk projeksjon. Produktet er utarbeidet som del av EUMETSAT prosjektet Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) der hovedfokus er å utarbeide globale sjøis produkter basert på operasjonelle satellitter. Produktene brukes blant annet av vær- og havmodeller, for miljøstudier og for overvåkning av sjøis. OSI SAF prosjektet fokuserer på høy kvalitet og validerte produkter som er fritt tilgjengelig for brukerne.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Meteorological Institute

Version number 1

Updated: 1/27/2021 3:31:57 AM

Inspire tema: Oceanographic geographical features

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
deficient
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient