Sea ice concentration (analysis)

Service

Viser sjøis-konsentrasjon for Arktiske og Antarktiske havområder. Produktet er globalt og automatisk generert og er produsert . Baserer seg på satellittdata fra passive mikrobølgesatellitter og leveres daglig i en horisontal oppløsning på 10 km i en polarstereografisk projeksjon. Produktet er utarbeidet som del av EUMETSAT prosjektet Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF) der hovedfokus er å utarbeide globale sjøis produkter basert på operasjonelle satellitter. Produktene brukes blant annet av vær- og havmodeller, for miljøstudier og for overvåkning av sjøis. OSI SAF prosjektet fokuserer på høy kvalitet og validerte produkter som er fritt tilgjengelig for brukerne.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Meteorological Institute

Version number 1

Updated: 8/10/2020 3:35:24 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable