Hav og is; Havvarsler for de nordiske hav (døgnmidler)

Datasett

Denne havmodellen dekker et område i de nordiske hav med en oppløsning på 4 km horisontal. Modellen gir i hovedsak døgnlige verdier for vannstand, havtemperatur, saltholdighet og strømfart og retning i ulike dybder.

Innsender: Kartverket

Eier: Meteorologisk institutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:30:49

Inspire tema: Oseanografiske geografiske forhold

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert