Hav og is - bølgekart

Datasett

Bølgekart

Innsender: Kartverket

Eier: Meteorologisk institutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 26.03.2019 03:31:13

Inspire tema: Oseanografiske geografiske forhold

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert