Hav og is - bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data)

Dataset

Klimatologiske kart. Kart som viser midlere signifikant bølgehøyde og midlere vindfart for hver måned og for hele året, og kart som viser prosentvis forekomst av signifikant bølgehøyde over 2, 3, 4, 5, og 6 m og vindfart over 10, 15 og 20m/s. Statistikken bygger på data hver tredje time fra årene 1958 til 2011. Dataene er produsert med numeriske modeller med gridruter på ca 10X10km. Atmosfæredata er nedskalert fra globale data fra det europeiske værvarslingssenteret ved hjelp av atmosfæremodellen HIRLAM, og bølgedataene er beregnet med bølgemodellen WAM med vinddata fra HIRLAM. Sammenligninger viser at modelldataene stemmer godt overens med målte data.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Meteorological Institute

Version number 1

Updated: 11/27/2020 3:31:39 AM

Inspire tema: Oceanographic geographical features

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient