Elevation Data - Laser

Dataset

Definition: Høydedata blir samlet inn gjennom ulike laserprosjekter, og dataene blir tilgjengeliggjort på høydedata.no. Hvert enkelt prosjekt blir lagt inn med metadata i Geonorge og referanse til prosjektet i kartløsningen. Høydedata gir en detaljert beskrivelse av terreng og overflate. Dataene er etablert som punktskyer fra flybåren laserskanning eller matching fra flybilder. Punktskyene har varierende tetthet (punkt/m2 ) tilpasset ulike formål. Fra punktskyene er det generert høydemodeller på grid-format av terreng (DTM) og overflate (DOM).

Updated: 19.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Detaljerte høydedata er egnet som grunnlag for utarbeidelse av detaljerte terrengmodeller og ulike former for terrengvisualisering.

Inspire tema: Elevation

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient