Følsomme områder (Avløpsdirektivet)

Datasett

Følsomme områder definert i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 11, jfr. vedlegg 1, punkt 1.2 a

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:43

Inspire tema: Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
Brukbar
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert