UWWTD Sensitive Areas

Dataset

Følsomme områder definert i henhold til Forurensningsforskriften kapittel 11, jfr. vedlegg 1, punkt 1.2 a

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 4/6/2020 3:32:19 AM

Inspire tema:

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
deficient
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient