FKB-Buildings

Dataset

FKB-Bygning inneholder detaljert bygningsinformasjon. Dataene omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 1/20/2021 3:31:26 AM

Usage

Brukes til kartframstillinger i både stor og liten målestokk og analyseformål. Dataene inneholder bygningsomrisset samt andre bygningsdetaljer ved eller på bygningen.

Inspire tema: Buildings

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient