Coastal zone physical division WMS

Service

Definition: Karttjenesten viser data fra datasettet Fjordkatalogen. Fjordkatalogen inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller. Det er etablert egne faktaark for denne tjenesten som viser detaljert informasjon om den enkelte fjord-id.

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable