Fastmerker & Basestajoner WMS

Service

Fastmerkene er markert i terrenget med metallbolter som vanligvis er satt ned i fast fjell. Fastmerkene er inndelt i stamnettpunkter, landsnettpunkter, trekantpunkter og nivellementsfastmerker. Basestasjonene er permanente GNSS-stasjoner som samler GNSS-data hele tiden. Stasjonene danner grunnlaget for posisjonstjenesten CPOS. Data fra de permanente stasjonene brukes også til geodetiske beregninger.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/28/2020 3:34:09 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable