Fastmerker & Basestajoner WMS

Service

Definition: Fastmerkene er markert i terrenget med metallbolter som vanligvis er satt ned i fast fjell. Fastmerkene er inndelt i stamnettpunkter, landsnettpunkter, trekantpunkter og nivellementsfastmerker. Basestasjonene er permanente GNSS-stasjoner som samler GNSS-data hele tiden. Stasjonene danner grunnlaget for posisjonstjenesten CPOS. Data fra de permanente stasjonene brukes også til geodetiske beregninger.

Updated: 07.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable