Hydrology network WMS

Service

WMS-tjenesten inneholder 2 datasett basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase(ELVIS). Det ene datasettet inneholder en generalisert utgave av ELVIS der kun hovedelver(slik de er definert i REGINE) er representert. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som linjer i et nettverk som inneholder informasjon om strømningsretning. Hvert enkelt linjesegment er tilordnet et entydig nasjonal løpenummer (strekn_lnr). Alle linjesegmentene er kodet i henhold til SOSI, dvs. at man skille ulike typer vassdragsobjekter fra hverandre ved å se på linjetema.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 8/8/2020 3:35:21 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable