Hydrology network WMS

Service

Definition: WMS-tjenesten inneholder 2 datasett basert på NVEs nasjonale elvenettverksdatabase(ELVIS). Det ene datasettet inneholder en generalisert utgave av ELVIS der kun hovedelver(slik de er definert i REGINE) er representert. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som linjer i et nettverk som inneholder informasjon om strømningsretning. Hvert enkelt linjesegment er tilordnet et entydig nasjonal løpenummer (strekn_lnr). Alle linjesegmentene er kodet i henhold til SOSI, dvs. at man skille ulike typer vassdragsobjekter fra hverandre ved å se på linjetema.

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable