Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid landsdekkende

Datasett

Grov terrengmodell i 50m oppløsning som viser terrengvariasjon på havbunnen for norske sjø- og havområder. Terrengmodellen har blitt generert ved bruk av interpolering og har derfor varierende kvalitet med hensyn til pålitelighet i posisjon og dybde.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:34:10

Bruksområde

Anbefales å kun benyttes til planlegging på oversiktsnivå, grovmodellering, illustrasjoner etc. innen forskning, kystsone planlegging, miljøovervåking, geologiske undersøkelser, habitat kartlegging, offshore etc. Datasettet skal ikke benyttes i forbindelse med navigasjon.

Inspire tema: Høyde

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert