Shaded relief 50m

Service

Definition: Skyggebatymetrikart som viser relieff på havbunnen sammen med dybdeindikasjon i blåskala. Kartet gir en visuell forståelse av terreng og relativ dybde, men faktiske dybdeverdier er ikke tilgjengelige på dette kartlag. Kun enkelte kystnære områder, hvor det foreligger dybdedata fra detaljert kartlegging, er representert.

Updated: 31.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable