DTM1 Atom feed-tjeneste

Service

Definition: Den nasjonale 1m høydemodellen DTM1 er forvaltet på høydedata.no og er basert på punktskyer lastet opp her. Dataene kan lastes ned direkte gjennom å aksessere denne tjenesten, eller ved hjelp av Geonorge massivsnedlastings-klient. Dataene er delt opp i 15 km-ruter.

Updated: 02.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
deficient