Development wellbores

Datasett

Utviklingsbrønnbaner bores for produksjon av hydrokarboner, injeksjon, observasjon og mulige kombinasjoner av disse.

Innsender: Kartverket

Eier: Oljedirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:32:09

Inspire tema: Produksjons- og industrianlegg

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Brukbar
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert