Brannstasjoner

Datasett

Datasettet viser alle brannstasjoner og en del av brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten er varierende. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på en årlig innrapportering fra landets brannvesen til DSB.

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:34:16

Bruksområde

Datasettet er en del av en oversikt over norsk beredskap mot brann og ulykker. Det kan være interessant i ROS-analyser for hendelser der brannvesenets innsatstid er vesentlig.

Inspire tema: Allmennyttige og offentlige tjenester

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert