Biogeographical regions WMS

Service

Definition: Tjenesten inneholder Biogeografiske regioner iht. offisielle avgrensinger for Emerald Network under Bernkonvensjonen.

Updated: 16.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable