Berggrunnsstrukturer N250

Datasett

Dataene er hovedsakelig basert på strukturlinjer som er avmerket på den landsdekkende trykte berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:250.000. Kartene er konvertert til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. Datasettet omfatter kun linjeforløpet til de ulike linjestrukturene, selv om de i naturen opptrer som bruddflater eller plan. Punktsymbolene og måleobservasjoner på de trykte kartene er foreløpig ikke tilgjengelig i digital form. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden. Dataene er ikke nedlastbare, men er tilgjengelig i kartinnsyn for Berggrunn på http://www.geo.ngu.no/kart/berggrunn/

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:30:41

Bruksområde

Gir en oversikt over større forkastninger og sprekkesystemer i berggrunnen.

Inspire tema: Geologi

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert