Population on grid 250 m 2019

Dataset

Total population on grids 250 m for 2019.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 2/19/2020 3:31:00 AM

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Inspire tema: Population distribution - demography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
deficient
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient