Befolkning på rutenett 250 m 2018

Datasett

Bosatte på ruter 250 * 250 meter i 2018. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:35:53

Bruksområde

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Inspire tema: Befolkningsfordeling

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert