Befolkning på rutenett 1000 m 2018

Dataset

Viser bosatte på ruter 1000 m x 1000 m pr. 01.01.2017. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway

Version number 1

Updated: 4/21/2019 3:33:23 AM

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Inspire tema: Population distribution - demography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
good
Spatial data service
deficient