Befolkning på rutenett 5000 m

Dataset

Definition: bosatte på ruter med størrelse 5km x 5km, for gjeldende år og historiske versjoner siden 2001. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen, summert til rutenettet. inndeling angir antall menn, antall kvinner samt snittalder i ruta. mens andre inndeling angir kun totalt bosatte. Befolkning på ruter tilhører temagruppen "Befolkning" i SSBs produktgruppe ”Statistikk på rutenett”. Andre temaer det finnes lages rutenettdatasett for er "Virksomheter" , "Bygg/Bolig", og "Jord, skog, jakt og fiskeri"

Updated: 16.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. Dataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales at datasettet benyttes i målestokksområdet fra 1:000 000 til 1:5 000 000. 250m x 250m : fra 1: 25 000 til 1: 250 000 1km x 1km : fra 1: 100 000 til 1:1 000 000. 5km x 5 km : fra 1: 500 000 til 1:5 000 000.

Inspire tema: Population distribution - demography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient