Befolkning på rutenett 1000 m

Dataset

Definition: Viser bosatte på ruter 1000 m x 1000 m, for gjeldende år og historiske versjoner siden 2001. Grunnlaget for dataene er folkeregistrert befolkning knyttet mot adressepunkter i Matrikkelen. Dette er summert til rutenett.

Updated: 23.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene gir oversikt over befolkningsfordelingen i Norge. \\nDataene egner seg for framstilling av temakart, oversiktskart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Inspire tema: Population distribution - demography

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient