Barnehager

Datasett

Datasettet gir oversikt over plassering av norske barnehager med noe tilhørende kontaktinformasjon og opplysninger om barnehagen. Data er hentet fra Utdanningsdirektoratets API over barnehager fra www.barnehagefakta.no. Barnehagefakta er basert på opplysninger barnehagene selv rapporterer, og kvalitetssikres av kommunen og Utdanningsdirektoratet. Det rapporteres inn årlig til Barnehagefakta, imidlertid kan informasjonen kan ha endret seg siden tallene ble rapportert. Barnehager som kun har postnummer som adresse kan ha en noe omtrentlig plassering.

Innsender: Kartverket

Eier: Utdanningsdirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 26.03.2019 03:34:32

Inspire tema: Allmennyttige og offentlige tjenester

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert