Avløpsanlegg

Datasett

Datasettet omfatter oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene er framskaffet ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:31:50

Inspire tema: Allmennyttige og offentlige tjenester

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert