Wastewater treatment locations

Dataset

Datasettet omfatter oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene er framskaffet ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 1/27/2021 3:31:01 AM

Inspire tema: Utility and governmental services

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
deficient
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient