Wastewater treatment locations

Dataset

Definition: Datasettet omfatter oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann. Dataene er framskaffet ved den årlige rapporteringen fra kommunene til KOSTRA.

Updated: 02.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1

Inspire tema: Utility and governmental services

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
deficient
WMS:
useable
Download service WFS
deficient
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient