Artsutbredelse Sjøpattedyr

Datasett

Inneholder generaliserte utbredelseskart av marine arter i norske områder. Kartene er inndelt i tre havområder: Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerak.\\nKartene er så delt inn i temalag for de forskjellige artene. Eksempler for sjøpattedyr er utbredelse og kaste/hårfellingsområder. Disse temalagene varierer litt mellom artene.

Innsender: Kartverket

Eier: Havforskningsinstituttet

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:31:07

Inspire tema: Artsfordeling

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert