Distribution maps marine mammals

Dataset

Definition: Inneholder generaliserte utbredelseskart av marine arter i norske områder. Kartene er inndelt i tre havområder: Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerak. Kartene er så delt inn i temalag for de forskjellige artene. Eksempler for sjøpattedyr er utbredelse og kaste/hårfellingsområder. Disse temalagene varierer litt mellom artene.

Updated: 03.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research

Inspire tema: Species distribution

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient