Distribution maps marine mammals

Dataset

Definition: Inneholder generaliserte utbredelseskart av ulike fiskearter i norske områder, basert på et 30års-middel. Kartene er delt inn i temalag for de forskjellige artene. Eksempler for temalag for sjøpattedyr er utbredelse og kaste/hårfellingsområder. Disse er tidsavgrenset, gyldigheten er oppført i egenskapstabellen. Det er definert et gyldighetsområde for de fleste artsutbredelseskartene. Artene har egne faglige kontaktpersoner. Disse står oppført i egenskapstabellene, samt på https://www.hi.no/hi/temasider/arter Hver art har en egen WMS- og WFS-tjenesteoppføring i Geonorge, lenket til dette datasettet.

Updated: 21.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Forskning og forvaltning

Inspire tema: Species distribution

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient