Adresse REST-API

Service

API for oppslag av offisielle adresser i matrikkelen. Spørring skjer mot en distribusjonsdatabase av matrikkelen som normalt oppdateres daglig. Det er mulighet for å søke etter adresser tekstlig eller å søke etter adresser i nærheten til et punkt. Av kretsinformasjon på adresse er kun postkrets med. API-et er åpent og fritt tilgjengelig. API-et egner seg ikke for å hente ut komplette datasett. Hvis man ønsker å hente ned større datasett så anbefales det å laste ned filene som er tilgjengeliggjort via geonorge.no. Endringer ved API-et vil varsles på Geonorge Tjenestevarsler: https://www.geonorge.no/aktuelt/varsler/Tjenestevarsler/

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/28/2020 3:33:57 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
deficient