Administrative enheter WMS

Service

Definition: WMS-tjeneste over fylker og kommuner. Inneholder bl.a. riksgrense, territorialgrense, fylkesgrense og kommunegrenser for gjeldene, fremtidige og historiske data.

Updated: 02.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable