Administrative enheter WFS

Service

Definition: Tjenesten viser administrative enheter inndelt i fylker og kommuner. Enhetene er avgrenset av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkes- og kommunenumre. Offisielle norske og samiske navn for enhetene er hentet fra sentralt stedsnavnregister. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder. Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Updated: 02.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable