Administrative enheter WFS

Service

Tjenesten viser administrative enheter inndelt i fylker og kommuner. Enhetene er avgrenset av riksgrense, territorialgrense, avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og kommunegrense. Enhetene inneholder egenskaper som forteller om offisielle fylkes- og kommunenumre. Offisielle norske og samiske navn for enhetene er hentet fra sentralt stedsnavnregister. I tillegg finnes informasjon om samiske forvaltningsområder. Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt inn fra Kartverkets egne etablerte filer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/22/2020 3:35:00 AM

Inspire service status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata in search service
good
Service status
useable